موضوع جستجو: جرثقیل کارگاهی,بالابر,لیفتراک,ویلچربر - ۱ مورد پیدا شد

۱ . جرثقیل کارگاهی : جرثقیل کارگاهی بطور کلی جرثقیل وسیله است برای جابجایی بارها, اما جرثقیلها انواع گوناگونی دارند در واقع وسیله ای برای جابه جایی بار در راستای قائم استفاده می شود